Brexit

Propozycje Brytyjskiego rządu odnośnie statutu obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

  • Do końca negocjacji wszystkie prawa unijne będą respektowane co oznacza że nie będzie żadnych zmian w prawach które posiadamy
  • W najbliższym czasie będzie utworzona strona internetowa na której każdy będzie się mógł zarejestrować aby uzyskać settlement potwierdzający nasze prawa.
  • Do 29/03/2019 procedura uzyskania obywatelstwa brytyjskiego pozostaje bez zmian.
  • Można również ubiegać się o obywatelstwo na zasadzie Long Residency lub jako Family member.
  • Pozostałe prawa zostają bez zmian

Czy potrzebuje udokumentować swój status?

Jeżeli chcesz uzyskać obywatelstwo brytyjskie skontaktuj się z nami a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu obywatelstw więc masz pewność że powierzasz swoją sprawę specjalistom.
Jeżeli wyjedziesz poza teren UK na okres dłuższy niż 2 lata automatycznie tracisz rezydenturę stałą. Certyfikat jest ważny przez 10 lat więc po tym okresie należy go odnowić co jest bardzo prostym procesem.

Obywatelstwo Brytyjskie upoważnia do nieograniczonego pobytu na wyspach oraz mając Brytyjskie Obywatelstwo można również posiadać obywatelstwo innego kraju na przykład Polskie. Prawa osób które wjechały na wyspy brytyjskie przed ogłoszenie początku negocjacji będą w pełni utrzymane aczkolwiek jeżeli nie chcesz się martwic całym zamieszaniem z Brexitem wyrób sobie Obywatelstwo Brytyjskie co pozwoli ci być pełnoprawnym obywatelem w UK. Jeżeli planujesz mieszkać i pracować na w UK prędzej czy później będziesz musiał wyrobić Obywatelstwo Brytyjskie.

Status dzieci, kupiony dom czy długi okres pobytu na wyspach nie gwarantuje prawa pobytu ponieważ nie mamy żadnego dokumentu potwierdzającego ten status. Dopiero uzyskanie Obywatelstwa Brytyjskiego bądź rezydentury stałej pozwala na udokumentowanie pobytu w UK.
Aczkolwiek w przypadku rezydentury jeżeli opuścimy Wielką Brytanię na okres dłuższy niż dwa lata tracimy rezydenturę i po powrocie jesteśmy w tej samej pozycji co osoba która dopiero co przyjechała do UK.

 

Prawa polaków po Brexicie przebywających w Zjednoczonym Królestwie

Rząd Zjednoczonego Królestwa złożył następującą ofertę dla obywateli Unii Europejskiej:

  • Osoby mieszkające w Zjednoczonym Królestwie nieprzerwanie przez pięć lat będą mogły ubiegać się o pobyt stały poprzez uzyskanie „statusu osoby osiedlonej” (ang. settled status). Oznacza to, że tacy obywatele będą mogli bez przeszkód nadal mieszkać w Zjednoczonym Królestwie, mieć dostęp do funduszy i świadczeń publicznych oraz będą mogli ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie.
  • Osoby, które przyjechały przed datą graniczną (ang. cut-off date), ale w chwili opuszczenia przez nasstruktur UE nie mieszkały tutaj przez pięć lat, będą mogły ubiegać się o zezwolenie na pobyt do czasu spełnienia warunku nieprzerwannego zamieszkiwania przez pięć lat. Następnie osoby takie będą mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej
  • Osoby, które przyjadą do Zjednoczonego Królestwa po dacie granicznej, będą mogły ubiegać się o pozwolenie na pobyt w naszym kraju po opuszczeniu przez nas UE na warunkach imigracyjnych uzgodnionych w przyszłości dla obywateli Unii Europejskiej
  • Członkowie rodzin obywateli UE, którzy mieszkają z nimi przed wyjściem Zjednocznego Królestwa z UE lub które dołączyły do nich przed naszym wyjściem z UE będą także mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej po pięciu latach pobytu w Zjednoczonym Królestwie. W tych przypadkach nie będzie miała zastosowania data graniczna

Data graniczna zostanie uzgodniona w czasie negocjacji, ale chcemy podkreślić, że nie będzie to data wcześniejsza niż 29 marca 2017 r. (czyli data uruchomienia artykułu 50) lub późniejsza niż data opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo.

Zamierzamy przyznać obywatelom UE ze statusem osoby osiedlonej i tymczasowym zezwoleniem na pobyt taki sam dostęp do opieki zdrowotnej, oświaty, świadczeń społecznych i emerytur, jaki mają obecnie. Więcej szczegółów na ten temat zawarliśmy w naszym dokumencie programowym:

Zamierzamy uruchomić program umożliwiający składanie wniosków o przyznanie statusu osoby osiedlonej, zanim Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską, tak więc osoby, które będą chciały złożyć taki wniosek, będą mogły to zrobić na wczesnym etapie. Poprosimy obywateli Unii Europejskiej, aby wniosek ten złożyli do Home Office (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) w celu uzyskania dokumentów potwierdzających ich nowy status.

Obecnie pracujemy nad przyszłym kształtem systemu imigracyjnego dla obywateli UE, którzy przyjadą do Zjednoczonego Królestwa po dacie granicznej.

Więcej informacji na ten temat zawarliśmy w naszym dokumencie programowym.

Status osiedlonego- rezydentura stała

Oferta zakłada, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej i ich rodziny mieszkający w Zjednoczonym Królestwie będą musieli złożyć wniosek do Home Office o zezwolenie na pobyt. Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, takie zezwolenie będzie wymagane przez brytyjskie ustawodawstwo. Rodzaj składanego do Home Office wniosku będzie zależał od indywidualnych okoliczności, takich jak data przybycia do Zjednoczonego Królestwa i długość pobytu.

Obywateli UE zostaną poproszeni o złożenie wniosku do Home Office w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego pobyt stały, który będzie stanowił poświadczenie statusu osoby osiedlonej. Proces będzie w jak największym stopniu uproszczony i przyjazny dla wnioskodawców, także dla tych, którzy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o wolnym przepływie obywateli UE uzyskali już kartę stałego pobytu. Spodziewamy się, że nowy system składania wniosków online będzie gotowy w 2018 r.

Nowy dokument potwierdzający pobyt stały będzie potwierdzeniem (na przykład dla pracodawców lub świadczeniodawców), że jego posiadacza pozwolenie na dalsze zamieszkiwanie i pracę zgodnie z prawem obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie.

 

Harmonogram wyjścia Wielkiej Brytanii z Uni Europejskiej

W momencie opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, obywatele UE – jeśli nie mają jeszcze dokumentu uzyskanego w ramach nowego systemu – nie będą musieli wyjeżdżać ze Wielkiej Brytanii. Będzie obowiązywał okres przejściowy, umożliwiający dalszy pobyt obywatelom UE i ich rodzinom. Jest to okres karencji (ang. grace period), który umożliwi złożenie wniosku i otrzymanie nowego dokumentu potwierdzającego stały pobyt.

Okres karencji będzie ściśle określony (co zostanie uzgodnione podczas negocjacji) i będzie trwał do dwóch lat. Jeśli do zakończenia tego okresu przejściowego nie uzyska się dokumentu potwierdzającego nowy status imigracyjny, będzie to oznaczać brak zezwolenia na dalszy pobyt w Zjednoczonym Królestwie.

alt=""

Prawo stałego pobytu w świetle przepisów UE

Ubieganie się o status osoby osiedlonej dla obywateli UE będzie stanowić odrębną procedurę od obecnej procedury poświadczającej prawo stałego pobytu dla obywateli UE. Prawo stałego pobytu jest związane z członkostwem Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej i po opuszczeniu przez nas Unii przestanie obowiązywać.

W przypadku posiadania karty stałego pobytu, trzeba będzie ubiegać się o nowy status osoby osiedlonej. Sam proces składania wniosków dla osób, które będą musiały to zrobić, będzie jak najbardziej uproszczony.

Zgodnie z przepisami unijnymi dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Zjednoczonym Królestwie nie jest obowiązkowy.

Od zasady tej istnieje kilka wyjątków, a mianowicie, ubieganie się o obywatelstwo brytyjskie sponsorowanie wniosku wizowego swojego partnera/partnerki zgodnie z przepisami imigracyjnymi lub posiadanie prawa do wjazdu do Zjednoczonego Królestwa i prawo do zamieszkania tutaj w przypadku członków dalszej rodziny obywatela UE.

Obywatele UE przybywający do Zjednoczonego Królestwa po wyjściu z EU

Wszyscy obywatele UE, którzy przyjadą do Zjednoczonego Królestwa przed opuszczeniem przez nas UE, niezależnie od tego, jaką datę graniczną ustalimy w negocjacjach, nie będą musieli wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii w momencie naszego wyjścia z UE. Osoby te będzie obowiązywał okres przejściowy, w którym będą one miały zezwolenie na pobyt w Zjednoczonym Królestwie.

Jednakże jeśli osoby te będą chciały pozostać w Zjednoczonym Królestwie po zakończeniu okresu przejściowego, to przed jego zakończeniem będą musiały złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt (ang. leave to remain).

W chwili obecnej uzgadniamy szczegółowe ustalenia dotyczące zezwolenia na pobyt dla obywateli UE, którzy przyjadą po dacie granicznej. Opublikujemy na ten temat więcej wiadomości tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, aby zarówno obywatele UE, jak i firmy miały wystarczająco dużo czasu, aby odpowiednio się do tego przygotować.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym dokumencie programowym.

 

Pracodawcy w Zjednoczonym Królestwie i pracownicy będący obywatelami UE

Obywatele UE pracujący w Zjednoczonym Królestwie i firmy brytyjskie zatrudniające obywateli UE nie muszą na razie nic robić. Przed naszym wyjściem ze struktur Unii Europejskiej nie zajdą żadne zmiany w prawach i statusie obywateli państw członkowskich UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie.

Po naszym wyjściu, obywatele UE będą musieli złożyć wniosek o dokument potwierdzający fakt uzyskania pozwolenia na podjęcie legalnej pracy w Zjednoczonym Królestwie. Będą mieli na to mnóstwo czasu, a my będziemy ściśle współpracować z firmami i innymi podmiotami, aby przeanalizować, jaki wpływ wywrą na nich te zmiany.

Obecnie pracujemy nad przyszłym kształtem systemu imigracyjnego. Zarówno przedsiębiorcy, jak i członkowie społeczności będą mieli możliwość przedstawienia na ten temat swoich poglądów.

 

 

Nasza autoryzacja jest dostępna na stronie Home Office.